Almindelige betingelser

Aftaleindgåelsen
Handelsbetingelserne er underlagt dansk rets almindelige regler. Betingelserne er først bindende for begge parter, når biografen har registreret betalingen (omtales herefter som sælger).


Levering
Billetter og gavekort omtales herefter generelt som varen.

Når køb af varen er bekræftet af sælger via hjemmesiden og/eller via e-mail, vil varen både være e-mailet til køber ligesom varen ligeledes vil kunne afhentes hos sælger.


Gyldighed
Varen er gyldig for ihændehaver. Sælger kan ikke drages til ansvar for misbrug af varen.


Online betaling
Beløbet hæves på din konto, når varen er fremsendt pr. e-mail og/eller udskrevet hos sælger.

Al kommunikation, vedrørende betaling, foregår krypteret. Der er således ikke andre, der kan se dine kortoplysninger, ligesom sælger ejheller ser og/eller gemmer dine kortoplysninger.


Refundering
Som udgangspunkt refunderes købte billetter kun ved aflysning af pågældende forestilling.

Såfremt varen bortkommer, kan ny rekvireres ved personlig henvendelse hos sælger. varen udleveres kun mod forevisning af gyldig billedlegitimation samt oplysninger om hvilket telefonnummer og e-mail adresse, der er opgivet ved købet.